Baltoro


เป้สำหรับผู้ชายที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางไกลโดยเฉพาะ โครงเป้ถ่ายเทน้ำหนักได้เป็นอย่างดี สะพายได้สบายแม้สัมภาระจะมีน้ำหนักมาก