Kalmia


เป้สำหรับผู้หญิงที่ให้ทั้งการถ่ายเทน้ำหนักและความสบายในการสะพาย ด้วยโครงเป้ที่รับนำ้หนักได้มาก และช่องว่างที่ระบายอากาศได้